Sortland Automasjon mySQL.com

MySQL/PHP - Eksempel 2

I dette eksempelet er det brukt et klassebibliotek (PHPlib)

Den første filen beskriver klassen (db.inc.php), den neste viser et eksempel (Ex2.php)


jun 2001 - (c) Sortland Automasjon - Support - support@sa.no