Sortland Automasjon

PHP - Introduksjon

PHP er et script-språk som kjører på "web-server" i motsetning til eks.: JavaScript, som kjører på "client" (brukerens maskin).

Her er link til online PHP manual

PHP kan helt erstatte andre "server-side" script språk (CGI) slik som eks. Perl, fordelen med PHP er blandt annet at kode kan integreres i html-filen (.php), men slutt-bruker får bare html-kode i sin web-leser, og kan ikke se kildekoden. PHP treng heller ikke plasseres i en egen (CGI) katalog, og bruker normale fil-atributter som en html-fil.

PHP kode må startes med "<?php" og avsluttes med "?>", og filen må ha endingen .php istedet for .html, her et første eksempel.

<html>

<!-- Kommentar: Dette er html kode, under kommer PHP kode -->

 <?php  // Kommentar: Her starter PHP koden
  phpinfo();
 ?>

<!-- og her kommer mer html kode -->

</html>
 

Bruk "Kopier" og "Lim inn" og lagre dette i en fil, eks.: "php-info.php" last den opp på server, og se hva som skjer når du kjører den, eks. fra: http://dittdomene.sa.no/test/phpinfo.php

Det er like enkelt å sende epost, se eksempel:

<html>

<!-- Vi starter med litt html-kode -->

 Hei ! <br>
 Du har nå sendt en epost, se neste linje hvordan dette gikk: <br>

 <?php   // Her starter PHP koden.
  if( mail(
   "Dittnavn<dittnavn@dittdomene.sa.no>",    // Mottaker, Til
   "PHP says hello !",             // Emne
   "Simple ?\n\nLinje 3\nLinje 4",       // Melding
   "From: tst@sa.no\nReply-To: tst2@sa.no"))  // [Tillegg i mail-hode]
  {
   echo "Epost sendt, <b>Ok!</b> <br>\n\n";
  }else{
   echo "Whoops, noe gikk galt med eposten ! <br>\n\n";
  }
 ?> <!-- Her er PHP koden slutt ! -->

<!-- Her kan du fortsette med html-kode -->

</html>
  

Her kan du se på resultatfilen som dette gir:

<html>

<!-- Vi starter med litt html-kode -->

 Hei ! <br>
 Du har nå sendt en epost, se neste linje hvordan dette gikk: <br>

 Epost sendt, <b>Ok !</b> <br>

 <!-- Her er PHP koden slutt ! -->

<!-- Her kan du fortsette med html-kode -->

</html>
  

Her er noen andre PHP eksempler (ikke kildekode !):
 whois.php
 Registrer.php


jan 2000 - (c) Sortland Automasjon - Support - support@sa.no