Sortland Automasjon

Fil-attributter

På Linux (og andre unix system) kan en sette hvem (Eier, Gruppe, Alle) som skal ha tilgang til en fil eller katalog, og hvilken tilgangs-rettigheter (Lese[r], Skrive[w], Kjøre[x]) en skal ha.

Ser du på filattributter for en fil står det eks.: drwxr-xr-- den første bokstaven d forteller at det er en katalog, så er det tre grupper med tre bokstaver i hver.

For filer som skal publiseres, eks. '/html/index.html' settes Read/Write for Owner, og bare Read for Group og User. (-rw-r--r-- = chmod 644)

For filer som det skal skrives til, eks. '/html/Gjestebok/guestbook.html' settes Read/Write for Owner, Group og User. (-rw-rw-rw- = chmod 666)

For script-filer, eks.: '/cgi-local/guestbook.pl' velger du Read/Write/Execute for Owner og Read/eXecute for Group og User. (-rwxr-x-r-x = chmod 755)

Endre filatributter med WS_FTP

Med WS_FTP, kan du endre filatributter med høyre mustast og velge 'chmod (UNIX)'.

-rw-rw-rw- -rwxr-x-r-x
WS_FTP -rw-rw-rw- = chmod 666 WS_FTP -rwxr-x-r-x = chmod 755

Endre filatributter med CuteFTP


Velg fil og trykk <Ctrl><Shift><A>, eller velg 'Commands|Advanced commands'.

-rw-rw-rw- -rwxr-x-r-x

Endre filatributter med Telnet

For script filer, bruk kommandoen "chmod 755 cgi-local/*.pl".
For filer som det skal skrives til, eks. guestbook.html settes filatributter til 666, bruk kommandoen "chmod 666 html/Gjestebok/guest*.html".
jan 2000 - (c)
Sortland Automasjon - Support - support@sa.no